Shambhala

In de herfst van 1998 is een fantastische nieuwe energie aan de mensheid geschonken door Master Germain (de Bron waar Reiki uit is gegeven) via een Master Leraar; Hari Das Melchizedek.
Vanwege al het werk dat mensen op aarde hebben verricht om hun trillingsniveau te verhogen is Master Germain in staat geweest om deze hele hoge vibratie tot ons te zenden. Het is een verlenging van de Reiki-energieŽn die tot nu toe bij ons bekend zijn. Hij heeft gevraagd om deze energie Het Shambhala Multi Dimensional Healing te noemen, Shambhala in het kort.

Shambhala bouwt verder aan het origineel Reikisysteem door toevoegingen. Omdat Shambhala makkelijker aan te leren is dan Reiki kun je ieder niveau in een paar uur aan leren. Dit is goedkoper en minder tijdrovend. Evenals Reiki is dit ook pure liefdesenergie die door je hartchakra gaat en komt om jezelf te genezen en anderen.
De genezingscapaciteit die je verwerft, beter gezegd herinnert, is meer een bijproduct als je wordt ingewijd. De essentie van inwijding is om de student toe te laten treden tot hogere trillingsgebieden en energieŽn die mee werken aan een spirituele evolutie. Je wordt een deel van de oplossing voor de wereldvrede en voorspoed.
Het is van wezenlijk belang om zoveel mensen als mogelijk en zo snel als mogelijk in deze liefdesenergie te brengen.
Het doel is om zo snel en makkelijk als mogelijk het licht die deze liefdesenergie voortbrengt te geven aan een grote massa mensen om op die manier de wereld te brengen naar een nieuw niveau in haar evolutie.
saintgermain

Het gebruik van Shambhala

Shambhala kan ook gebruikt worden voor andere doelen dan het genezen van mensen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.
Je kunt het ook gebruiken voor dieren, planten, energetisch reinigen van werkplaats of woonruimte, om je voedsel te zegenen, verhogen van de werking van je derde oog, verhogen van de werking van kristallen en remedies, makkelijker door de files komen en zelfs het repareren van je auto.

We leven in een spannende tijd van verandering van meer materie dan Lichtenergie naar meer Lichtenergie dan materie. Shambhala is ons gegeven om de verandering met minder moeite te doorstaan. Tot nu toe is deze verandering vrij gecompliceerd geweest. We waren vastgelopen in een ritueel waarmee we niet dichter bij het licht kwamen.
Shambhala is eenvoudig maar wel met het juiste effect.
Het geeft ons zelf de kracht om het licht te zien en te begrijpen dat we er allemaal Ūn zitten. Wat ons beweegt, beweegt ook anderen en vice versa.
Als de mensheid dit compleet begrijpt zal de wereld beginnen met genezen.

Waar komt Shambhala vandaan?

ÖHet Reiki verhaal van voor Dr. Usui

Shambhala was een systeem dat bedacht en ontwikkeld werd in het oude Atlantis.
Het werd gecreŽerd door een hogepriester in de tempel van Genezing, hij was bekend onder de naam; de verlichte Master Germain.
De priester verliet de tempel en begon een reis door de hoge bergen van Atlantis en begon daar zijn eigen groep van Atlanteanen die zich De Bezielden noemden. De Bezielden verbraken alle banden met de Atlanteanen die op het vaste land achterbleven en zonderden zich af. Ze zochten naar een techniek en manier waarbij de spirituele ontwikkeling van alle Atlanteanen gelijk zou zijn met als achterliggende bedoeling de afschaffing en verbanning van rassenverschillen die veroordeeld werden door de geestelijke en spirituele vooruitgang van het Atlantische Ras.
usuifoto
Veel van de Atlanteanen die beschouwd werden als geestelijk en spiritueel achterlijk werden door Priesters, Priesteressen en de Koninklijke familie misbruikt als slaven.
Germain kreeg in dat leven een aantal symbolen door, die geprojecteerd konden worden in de energiebanen van een ieder en die het trillingsniveau van diegene zover kon verhogen dat zijn/haar spirituele handicap overtroffen zou worden en gelijk getrokken zou worden met de andere Atlanteanen. Omdat te bereiken ontving Germain 22 symbolen; een meesterlijk aantal.
Toen Atlantis werd verwoest vertrok Germain met een aantal van zijn volgelingen naar het historische Tibet. Daar probeerde hij door te gaan met het verhogen van het collectief spiritueel bewustzijn. Om te zien wat er zou gebeuren met deze wetenschap gaf hij 3 symbolen aan een aantal personen die zeer verwant waren aan het Atlantische ras.
De meeste van hen gebruikten de symbolen voor hun spirituele groei. Anderen, helaas, gebruikten deze kracht voor een duistere negatieve en verderfelijk doel. Zij misbruikte, verdraaiden de symbolen door ze te veranderen en te transformeren.
Germain en De Bezielden besloten dat de tijd nog niet rijp was voor dat moment om alle 22 symbolen te geven aan de toenmalige maatschappij. Nu is de tijd wel rijp!!!

Het Reiki-systeem, zoals het in het heden gebruikt wordt, is naar we nu weten een incompleet - maar op zichzelf zeer goed werkend - systeem.
Shambhala completeert het geheel en is naar we nu weten het complete systeem zoals door Master Germain is gecreŽerd. Het systeem bestaat uit vele symbolen waarvan sommige rechtstreeks van de Akasha komen en aan de mensheid geschonken door Germain, maar sommige zijn uitgevonden, gecreŽerd en getekend door een verschillend type van energie.