Wat is Reiki?

REI = universele onbegrensde aspect van energie, Godskracht, Licht, de gehele schepping, alles wat is, duisternis verdrijvend. symbool
KI = vitale levenskracht die door al het levende stroomt

Samen dus de universele levensenergie

Van nature is iedereen in staat aan iemand die ziek is of zich emotioneel niet goed voelt, energie te geven via de handen.

Wij hebben zelfs de natuurlijke neiging onze handen op precies die plaatsen te leggen, waar de genezende energie het meeste nodig is.

Helaas zijn bij de meeste volwassenen de energiekanalen door een opeenstapeling van negatieve ervaringen min of meer "dichtgeslibd", zodat zij in onvoldoende mate deze genezende energie kunnen doorgeven.

 
usui

De traditie van Reiki

Genezen door energie-overbrenging is in feite zo oud als de mensheid.

Denk aan Boeddha, 543 voor Christus
En aan Christus zelf.

Reiki heeft niets met religie te maken, in Japan wordt het gezien als een levensweg.

Begin 1900 werd Reiki door Dr. Mikao Usui herontdekt en in ere hersteld. De Amerikaans-Japanse Hawayo Takata introduceerde Reiki in de westerse wereld. Haar kleindochter, Phyllis Furumoto is de huidige Grandmaster.

Zie verder ook bij:

René Hanswijk